قوانین و مقررات

خرید کارت شارژ به منزله پذیرفتن قوانین میباشد

تمام کارت شارژها با قیمت اصلی و اعلام شده توسط اپراتورها به فروش میرسد.

خریدار اجازه فروش مجدد کارت شارژ با قیمت بیشتر را ندارد.

خریدار در هنگام خرید باید ایمیل یا شماره تماس خود را وارد نماید تا در صورت بروز هرگونه مشکل امکان ارائه خدمات وجود داشته باشد

  • نویران

    صاحب امتیاز: مهسا کوهی اردلی

    پست الکترونیک: ardalimahsa@gmail.com